top of page

KOMPETANSEBYGGING OG UTDANNING - NYTTIG INFO

TILRETTELEGGING AV STUDIER

Olympiatoppen har inngått avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner om tilrettelegging av studiene slik at idrettsutøvere skal få mulighet å kombinere toppidrettssatsing med utdanning.

TOPPIDRETTSSTATUS

Utdanningsinstitusjonene vil kreve dokumentasjon på at du er toppidrettsutøver dersom du søker om spesiell tilrettelegging med grunnlag i toppidrettslig virksomhet.

Lurer du på om du har toppidrettsstatus - ta kontakt med ditt særforbund. 

 Tilrettelegging for deg som utøver kan være 

  • personlig studieveileder 

  • fleksibilitet rundt frister og innlevering

  • tilpasning av obligatorisk undervisningstidspunkt

  • mulighet for å ta permisjon og ta studiet utover normert tid

  • mulighet for å avlegge eksamen utenfor studiestedet

Her finner du fullstendig oversikt over hvilke studiesteder som har avtale om tilrettelegging. 

NÅR DU HAR FÅTT INNVILGET STUDIEPLASS

  • Ta kontakt med en studieveileder på det aktuelle studiet. Be om et møte og fortell om din situasjon som toppidrettsutøver.

  • I forkant er det viktig at du har laget deg en plan for hvordan du har tenkt å gjennomføre studiet. Denne planen bør være koordinert med din trenings-og konkurranseplan. Sammen med studieveileder legger dere en plan for studiene.

  • Etter at du har begynt på studiene, bør du fortsette å holde god kontakt med veileder - og ta kontakt så fort du ser behov for justeringer. 

Etter kvalitetsreformen i høyere utdanning har du som toppidrettsutøver på linje med alle andre rett på å få en individuell tilrettelegging i den grad det ikke kreves for mange ressurser. Dette er også nedfelt i Lov om universiteter og høgskole. 

Flytskjema
bottom of page