top of page

HVEM ER VI?

Idrettens Karrieresenter (IKS) er et samarbeid mellom NISO, Norges Fotballforbund og Idrettens Helsesenter.
Opprettet i 2016. 

IKS følger deg gjennom hele karrieren!

VISJON

Idrettens Karrieresenter vil bistå alle idrettsutøvere med å lage seg et godt liv - hele livet. 

Idrettens Karrieresenter skal sørge for at hver enkelt utøver finner den optimale veien for å lykkes i både idrettskarrieren og med forberedelsene og overgangen til sin neste karriere. 

Idrettens Karrieresenter skal være der for utøveren hele veien. 

MÅLSETNING

Idrettens Karrieresenter  skal levere rådgivningstjenester og fleksible muligheter innen utdanning, utvikling og jobb/karriere. 

Idrettens Karrieresenter skal skape et bærekraftig og langsiktig tilbud for utøverne, hvor målet er at hver enkelt utøver skal utvikle seg, være forberedt og mestre overgangen til ny karriere etter idretten. 

bottom of page